BIEŻĄCE
I cz.renowacji ołtarza głównego w Rychłocicach

 

 
Wniebowzięcie NMP w Rychłocicach 2014